INDEX

 

MÚSICA NOSTRA

 

INICI

ACTUACIONS HISTORIAL CD'S FOTOS
TEMES LLETRES MP3 VIDEOS

                                              CONTACTE: 629711007    peptoni@musicanostra.com

                            

 

 

 

 

 

 

1)  Nadala Menorquina.  

 

 

Jo som es pastor més gros                                     

qui venc per entre ses murtes

amb ses faldes curtes, curtes

i es mostatxos plens d’arròs

 

Toca timbal, toca Pasqual

toca Regina

tot són festes d’alegria

ses de Pasco i de Nadal

 

Jo qui som es quart pastor

que no tenc més que una coca

i me la llev de sa boca

per donar-la al Sant Minyó  

 

 

Toca timbal, toca Pasqual

toca Regina

tot són festes d’alegria

ses de Pasco i de Nadal

 

Tradicional a Menorca.

 Formava part d’una representació dels pastors

 que es feia  durant les matines.

 

Veus dels nins: Jaume Balaguer

 (5anys) i Meritxell Balaguer (3 anys)

 

 

 

 

2) Fum,fum,fum.

 

El vint i cinc de desembre

fum, fum, fum,

ha nascut un minyonet

ros i blanquet,

fill de la Verge Maria ,

és nat en una establia

fum, fum, fum.

 

Allà dalt de la muntanya

fum, fum, fum,

si n’hi ha dos pastorets  

abrigadets,

amb la pell i la samarra

mengen ous i botifarra.

 Fum,fum, fum.

 

Qui dirà més gran mentida?

fum, fum, fum.

Ja respon es majoral

amb gran cabal,

jo en faré deu mil camades

d’un gran bot totes plegades,

fum, fum, fum

 

El vint i cinc de desembre

fum fum fum

és es dia de Nadal

molt principal,

en sortir de ses matines

menjarem coquetes fines

fum, fum, fum.

 

Déu mos do unes santes festes,

fum fum fum

faci fred faci calor

serà el millor

de Jesús farem memòria,

perquè ens vulqui dalt la glòria

fum, fum, fum.

 

Tradicional catalana.

La més arrelada i coneguda a Mallorca.

 

 

 
3)  El dimoni escuat.

 

Allà sota una penya

és nat el Jesuset, nuet, nuet

que és fill de Mare Verge

i està mig mort de fred

nuet, nuet,

i està mig mort de fred.

 

El bon Josep li deia

Jesús que estau fredet,

pobret, pobret.

La Verge responia:

per falta d’abriguet,

pobret, pobret,

per falta d’abriguet.

 

Pastors hi arribaven

allà a la mitja nit,

cric-cric, cric-cric,

veient que tots hi anaven

del grans fins al més xic,

cric-cric, cric-cric,

dels grans fins al més xic.

 

Ja toquen la música

de flautes i violins,

clarins, clarins,

dolçaines xeremies

baixons i tamborins,

clarins, clarins,

baixons i tamborins.

 

Els pastorets s’engresquen

i ballen tot sonant,

galant, galant,

ballets i contradanses

per fer alegrar l’Infant

galant, galant,

per fer alegrar l’Infant.

Sant Josep que hi estava,

allà tot amagat,

cric-crac, cric-crac,

en veure que ballaven

també s’hi ha posat,

cric-crac, cric-crac,

també s’hi ha posat.

 

A prop d’allà hi passava

un dimoni escuat

patrip, patrap,

sentint tanta gatzara

a dins s’hi ha ficat

patrip, patrap,

a dins s’hi ha ficat.

 

Els pastorets al veure’l

s’hi tiren al damunt

patim, patum,

i tantes n’hi mesuren

que el deixen mig difunt

patim, patum,

que el deixen mig difunt!

 

Tradicional catalana.

Curiosa per la implicació de

Sant Josep i per tots els instruments

musicals que anomena.  

 

 

 

 
4)   El Nin de la Mare. Tradicional

 

Què li darem a n’el Nin de la Mare

què li darem que li sàpiga bo?

Panses i figues i anous i olives

panses i figues  i mel i mató.

 

Tam patantam que ses figues són verdes

tam patantam que ja maduraran.

Si no maduren el dia de Pasco

maduraran en el dia del Ram

Què li darem al fiet de Maria

què li darem a n’el dolç infantó

li darem panses amb unes balances

li darem figues amb un paneró

 

Tradicional catalana molt arrelada a Mallorca i Menorca

Coros: Carmen Jaime i Desirée Durán.

 

5)  Nadaleta per un Infant  

 

Per un Infant tan petit

que no té casa ni roba

s’han badat totes ses roses

i han florit tots es jardins.

Per un Infant tan petit!

 

Per un Infant tan petit

 a un estel li ha sortit coa

i tres reis li duen coses

perquè estigui divertit.

Per un Infant tan petit!  

 

 

Per un Infant tan petit

tots es carrers fan flamada

i repiquen ses campanes:

ai que és dolç com un confit!

Per un Infant tan petit!

 

Per un Infant tan petit

tothom s’estima i s’enyora

amb la pau de boca en boca,

quin miracle d’una nit!

Per un Infant tan petit!

 

Lletra i música: Miquela Lladó.

 

6)  El Desembre congelat  

 

El desembre congelat confús se retira;

abril de flors coronat tot el món admira.

Quan en un jardí d’amor neix una divina flor,

d’una ro, ro, ro, d’una sa, sa, sa,

d’una ro, d’una sa, d’una rosa bella,  

fecunda i poncella.

          

El mes de maig ha florit sense ser- ho encara

un lliri blanc tot polit de fragància rara

que per tot el món se sent de llevant fins a ponent

i que amb dol, dol, dol i que amb çu, çu, çu,

i que amb dol i que amb çu,

i que amb sa “dolçura” dóna gran ventura

 

El primer pare causà la nit tenebrosa

que a tot el món ofuscà la vista penosa,

mes en una mitja nit surt  el sol  que n’és eixit

d’una be, be, be, d’una lla, lla, lla,

d’una be, d’una lla, d’una bella aurora,  

que el cel enamora.  

Arribaren els tres Reis amb molta alegria,

adorant el rei del cel en una establia,

oferint-li tres presents, com són or, mirra i encens.

A la Ma, Ma, Ma, a la re, re, re,

a la Ma, a la re, a la Mare pia,

La Verge Maria.

 

Tradicional catalana molt arrelada a Mallorca.

És una de les nadales més repetides en els manuscrits del segle XVIII.

De procedència profana, la melodia és gairebé la mateixa

d’una cançó de taverna francesa “Quand la Mer Rouge Apparut”.

 

 

 

 
7) Nadala Eivissenca

 

A Betlem dins l’establia

és nat el Jesús minyó

en braços el té Maria

anem tots a adorar-lo

 

Pastorets de ses ovelles

que pasturau ets anyells

amb es bous i ses vadelles

nostro Senyor és nat entre ells

perquè promès l´hi havia

a la Mare del Senyor

en braços el té Maria

anem tots a adorar-lo  

 

 

 

Amb sa seva dolentia

Herodes s’hi va tardar

tots es minyonets que hi havia

de tres anys va fer matar

per veure si encontraria

an el Bon  Jesús minyó

en braços el té Maria

anem tots a adorar-lo

 

Sou de totes sa més bella

molt humil Mare de Déu

heu parit i sou donzella

i heu dat llum al fill de Déu  

 

Tradicional a Eivissa

 

8)  Vénen ses festes

 

Vénen, ja vénen ses festes

i que aviat passaran!

si ens duen pau i alegria

que n’hi hagi per tot l’any

 

Tots volem sa casa plena

de regals i bon menjar,

un cèntim dins sa butxaca

i amb salut poder estimar.

Si jo en tenc i tu no en tens

aquí en tens que jo ja en tenc.  

Vénen, ja vénen ses festes....  

 

 

Qui pogués comprar a ses tendes

abraçades pels enyors

consol pels qui tenen penes

amics pels qui estan totsols.

Si jo en tenc...

 

Vénen, ja vénen ses festes...

 

Si ens duguessin ses estrelles

clarors per a un món millor

seria sense pobresa,

sense guerres ni opressors.

Si jo en tenc... 

 

Lletra i música: Miquela Lladó

 
9)  Les dotze van tocant

 

Les dotze van tocant

ja és nat el Déu infant

fill de Maria,  ja és nat,

el Déu infant, fill de Maria.    

 

El cel és estrellat

el món és tot glaçat

neva i venteja el món

és tot glaçat neva i venteja.  

 

Sa mare i es fiet

estan mig morts de fred

i el vell tremola, estan

mig morts de fred i el vell tremola.  

 

 

Josep a poc a poc

encén allà un gran foc

ets àngels canten encén

allà un gran foc i ets àngels canten.

 

Enmig de fred i neu

es foc d’amor d’un Déu

es cors desglaça es foc

d’amor d’un Déu es cors desglaça

 

Per això tots van cantant

Ja és nat el Déu infant

fill de Maria Ja és nat,

el Déu Infant fill de Maria.

 

Tradicional catalana.

Molt popular a Mallorca.

 

10)   Bressol de Nadal  

 

 

Sant Josep s’aixeca a l’auba,

a l’auba del dematí,

i fa una flamadeta

d’un brotet de romaní,

 

quan la té ben enceseta,

hi posa lo calderó,

hi posa sucre i canyella

per enconar lo minyó,

 

quan la té ben calenteta,

agafa lo minyonet

que amb sa mare no fa bonda

tots dos tremolen de fred.  

 

Dormiu angelet dormiu

dormiu si teniu soneta

dormiu perla garrideta

que tot el món embelliu.

 

Veu d’infant: Xisqueta Rubio (2 mesos)

 

Tradicional a Mallorca.

Una de les més populars.

Moltes altres cançons de bressol

 també es cantaven per Nadal..

 

 
11)  Xerrampins  

 

Som un pobre pastoret

cansadet de molt camí

venc amb so meu gaiatet

per veure l’Infant Diví   

 

Aquí duc una botella

tota plena de vi blanc

i una llarga llangonissa        

per Jesús el bell Infant.

 

Xerrampins xerrampins  xerrampia

xerrampins xerrampims  xerrampó

xerrampins que Josep i Maria

tenen un petit minyó  

 

Duc una carabasseta

replena de vi ben dolç

i abans de sortir de casa

ja me n’he fet un bon glop

 

Em sap greu no dur formatge

pes camí me l’he menjat

i un pa gros de blat de moro

que també se m’ha acabat  

 

 

 
12) Cançonetes de ximbomba  

 

Sant Josep té un ramet

de no sé quina llenyeta

per agranar sa coveta

en néixer el Bon Jesuset.

 

La Mare de Déu cosia

a sa porta de s’hortet

i tenia el bon Jesuset

a sa falda qui dormia

 

Es pastors de sa muntanya

volen veure es Jesuset

i han deixada sa cabanya

per portar-li un anyellet.  

 

La Mare de Déu cantava

una cançó per s’Infantó

i de tan dolç que cantava

s’adormiren es pastors

 

Dos carboners de la serra

duen un sac de carbó

i un feix de llenya prima

per fer-li un bon fogueró

 

Sant Josep fa per s’Infant

fabiols i castanyetes

i es Nin se n’ha alegrat tant

que toca mamballetetes

 

13) És avui Nadal  

 

És avui Nadal

cantem amb alegria

i anirem a dar

les pasqües a Maria.

 

En aquesta nit Senyora

per vos i el Minyó del Cel

vos portam una cistella

de confits, brossat i mel.

 

Vos duim un mantell Senyora

i un vestit per Sant Josep,

per s’Infant una caputxa

brodada d’estels del cel.  

 

Vos duim neules ensucrades

i coques de codonyat

perquè tots brufin sa festa

en venir-lo a batiar.

 

Lletra de Don Baltasar Coll i Tomàs.

Música: tradicional mallorquina.  

 

 

 

 
14)  Ara ve Nadal (Bauxa)  

 

Ara ve Nadal

menjarem torrons

i amb sa quitarreta

cantarem cançons

 

Alegra’t panxeta

que Nadal ja ve

menjaràs carneta

i arrosset també  

 

Ara ve Nadal

matarem es gall

i a sa tia Pepa

n’hi darem un tall

 

Popular a Mallorca.

Per acabar aques disc que hem suat des de s’estiu fins a sa tardor d’aquest 2001, cantem tots junts amb la col·laboració de Jaume i  Meritxell Balaguer  i de Joanet Pastor.